liesbethjans

Liesbeth Jans is een professioneel osteopaat en erkend door de Belgische mutualiteiten en de Nederlandse zorgverzekeraars.
Onmiddellijk na het behalen van haar diploma in de kinesitherapie vatte ze haar studies in de osteopathie aan. Ze studeerde in 2001 met onderscheiding af aan The International Academy of Osteopathy. Een abstract van haar thesis werd geselecteerd voor het jaarboek van beste thesissen.
Gedurende haar opleiding doorliep zij alle belangrijke onderdelen in de osteopathie zoals de structurele osteopathie, de viscerale osteopathie en de cranio-sacrale osteopathie.

 

Na het behalen van haar diploma vervolmaakte ze zich verder in meer gespecialiseerde facetten van de osteopathie. Ze genoot een tweejarige opleiding in de Kinderosteopathie te Hoeven (Nederland) waar ze stages liep bij Still Kids en het Osteopathic Centre for Children in Londen. Daarrnaast woonde ze een seminarie met practica bij over het KISS-syndroom gegeven door Heiner Biedermann en Eddy Lippens.

Heel wat ouders vinden hun weg naar de osteopaat wanneer hun kind last heeft van gastro-oesofagale reflux. Omdat er heel wat vragen rijzen rond de osteopathische

  Website by: Loft 33